Welkom op de site van Francis Holemans, amateurkunstenaar.

Een evenwichtige vorm geven aan de materie en zich daarbij bewust blijven van haar grenzen is voor hem een hele zoektocht. Steeds verder gaan: de mogelijkheden van hout, steen, marmer, koper zo grondig mogelijk ontleden, hun specifieke kenmerken samenbrengen in een kunstwerk is voor hem een echte passie.
Geconfronteerd met de technische eisen van natuurlijke grondstoffen, verkent hij de materie om haar schoonheid tot haar recht te laten komen en zo tussen de artiest en de materie een soort geheime verstandhouding te creëren waaruit abstracte, sterke en gevoelige werken ontstaan.

Bienvenue sur le site de Francis Holemans.

Donner une forme harmonieuse à la matière en acceptant les limites qu’elle impose : toute une recherche. Aller toujours plus loin , plus au fond des possibilités du bois, de la pierre, du marbre et même du cuivre; unir leurs spécificités dans une même oeuvre devient pour lui une passion. Confronté aux exigences technique des matériaux naturels, il explore la matière pour mettre en valeur sa beauté et créer ainsi une complicité entre l’artiste et la matière, dont naissent des oeuvres abstraites, fortes et sensibles.