Bio

Francis ’s zoektocht gaat erom een evenwichtige vorm te geven aan de materie, haar grenzen af te tasten en altijd een stapje verder te gaan. Zijn bouwkundige achtergrond laat hem toe om de mogelijkheden van het materiaal analytisch te verkennen, de specifieke kenmerken van hout, steen, marmer en staal zo grondig mogelijk te ontleden.

Dan de ingreep van de kunstenaar. Soms intuïtief, door middel van ‘taille directe’, waarbij Francis zich laat leiden door de vorm en de inherente textuur van het materiaal. De ruwe dingen die de natuur schenkt schroom- en respectvol benaderen om hun schoonheid te sublimeren is zijn passie.

Francis vertrekt ook vaak van een ontwerp, dat pas in een ultieme fase wordt uitgevoerd in bijvoorbeeld marmer. Daar gaan vele schetsen op papier, berekende modellen in klei en karton aan vooraf.

Zijn grondstoffen zijn verscheiden, van diverse houtsoorten tot het nobele witte Carrara marmer en het beroemde Belgische zwarte marmer Noir de Mazy.
In plaats van een confrontatie met de harde materialen spreekt Holemans van een ‘geheime verstandhouding’. “Vakmanschap is meesterschap”. Het resultaat zijn abstracte beelden met passie en geduchtheid gebeiteld en geslepen tot vormen met een maximale kracht, soms sensueel en welvend. Beeldhouwwerken van een tijdloze schoonheid. Alle beelden nodigen uit tot dialoog; voor Francis is zijn kunst iets waarbij de mens zelf kiest wat de boodschap is.

-Geboren in 1948 in Schaarbeek, woont in Machelen.
-Opleiding bouwkunde in Brussel aan Sint-Lucas.
-Opleiding beeldhouwen aan de Academie van Anderlecht.
-Opleiding driedimensionale vormgeving aan de Portaelsschool van Vilvoorde.

 

Francis Holemans cré des oeuvres en harmonie avec la matière en acceptant les limites qu’elle impose . Aller toujours plus loin , plus au fond des possibilités du bois, de la pierre, du marbre et même du métal; unir leurs spécificités dans une même oeuvre devient pour lui une passion. Confronté aux exigences techniques des matériaux naturels, il explore la matière pour mettre en valeur sa beauté. Se crée ainsi une complicité entre l’artiste et la matière, dont naissent des oeuvres abstraites, fortes et sensibles.

L’intervention de l’artiste peut être intuitive par la “taille directe” dans laquelle Francis est guidé par les formes inhérentes à la matière. C’est avec une approche scrupuleuse et respectueuse du materiau qu’il cré ses oeuvres.

Les avants projets peuvent être des croquis , des maquettes en carton ou des modèles en terre, qui seront réalisés ultérieurement en la matière qui lui semble la mieux appropriée au projet . Les matières premières sont diverses, des bois fruitiers au noble marbre de Carrare et même notre marbre Noir de Mazy, dit “ noir de misère “ de par les heures de ponçage qu’il nécessite. Toutes les oeuvres invitent au dialogue; pour Francis c’est le spectateur qui décide lui-même du message que l’oeuvre contient.

– Né en 1948 à scharbeek, réside à Machelen.
– Technicien en Construction (Institut Saint-Luc, Bruxelles).
– Enseignement supérieur d’art (Academie voor beeldende kunsten, Anderlecht).
– Sculpture tridimensionnelle (Portaelsschool voor beeldende kunsten, Vilvoorde).